Syyskokouksen 12.11.2022 esityslista

24.10.2022

ESITYSLISTA VUOSIKOKOUKSEEN

1. Katsaus 2022 kilpailu toimintaan 

 

2. Vuoden 2023 kilpailupaikat. Ajatuksena ajaa vuonna 2023 neljä kilpailua, joista kolmesta laskettaisiin pisteet.

 

3. Kerhon/kilpailutoiminnan kehittäminen

 

4. Muut esille tulevat asiat