Vuosikokouksen 18.3.2023 pöytäkirja

31.3.2023

Classic Motocross Finland ry: n vuosikokous 2023

 Aika: Lauantai 18.03.2023, klo 10:00 – 12:01

Paikka: Juustoportti Mäntsälä

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Taisto Mäenpää avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Puheenjohtajaksi valittiin Kaarlo Salonen, sihteerinä toimii Harriet Mäenpää. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sami Jänis ja Juha Monto, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouksesta on tiedotettu sääntöjen määräämällä tavalla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin muuten, paitsi että esityslistan kohtia 5 ja 6 ei käsitellä tässä kokouksessa.

5. Esitetään vuosikertomus tileineen ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.

Tietoteknisen ongelman vuoksi vuosikertomusta tileineen ja toiminnantarkastajien lausuntoa ei voitu esittää, eikä tilinpäätöstä voitu vahvistaa. Nämä tullaan käymään läpi ylimääräisessä vuosikokouksessa, jonka kutsu tullaan julkaisemaan kerhon omilla sivuilla classicmx.fi.

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle toimintavuodelta 2022.

Ei voitu myöntää. Tämä tullaan käymään läpi ylimääräisessä vuosikokouksessa, jonka kutsu julkaistaan classicmx.fi sivuilla. 

7. Valitaan hallitukseen puheenjohtaja, yksi varajäsen sekä varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle.

Classic Motocross Finland Ry puheenjohtajaksi valittiin Heikki Tukia

Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat: Sami Jänis ja Markku Nieminen

Hallituksessa jatkavat Sami Jänis, Erkki Salo, Harriet Mäenpää

Varajäseneksi Veijo Autjoen tilalle valittiin Asko Kyyhkynen

Hallituksesta eronneen Mika Tiitan tilalle valittiin Vesa koskela

Heikki Tukian tilalle yhdeksi kaudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Veijo Autjoki

Markku Niemisen tilalle valittiin Risto Lipponen

8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varahenkilö.

Toiminnan tarkastajaksi ehdotettiin Hans Blomstedt ja Esko Ahola. Muita ehdotuksia ei tullut, joten heidät valittiin. Varahenkilö Juha Monto

9. Valitaan tarpeelliset jaostot.

Päätettiin jatkaa teknisen jaoston toimintaa. Jäseninä jatkavat Esko Ahola, joka vastaa A/B luokista, Heikki Tukia, joka vastaa C - SE luokista sekä Erkki Salo vastaa SV luokista. Lisätään kerhon sivuille (classicmx.fi) teknisen jaoston yhteystiedot. Esitettiin ja hyväksyttiin kilpailujaoston perustaminen. Ehdotettiin ja hyväksyttiin Sami Jänis kilpailujaoston vetäjäksi.

10. Valitaan enintään kaksi edustajaa liittokokoukseen.

Vesa Koskela ja Heikki Tukia valittiin liittokokoukseen

11. Valitaan jäsenehdokas liittohallitukseen

Ei valittu jäsenehdokasta liittohallitukseen. Mietitään vuoden 2023 syyskokouksessa jäsenehdokasta liittohallitukseen.

12. Käsitellään laatima 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä kilpailukalenteri.

Vuosikokouksessa käytiin läpi toimintasuunnitelma vuodelle 2023 sekä silloinen alustava kilpailukalenteri 2023. Talousarvio vuodelle 2023 käsitellään ylimääräisessä vuosikokouksessa, jonka kutsu julkaistaan classicmx.fi sivuilla.

13. Päätetään liittymis- ja vuosimaksujen suuruudet vuodelle 2024.

Päätettiin pitää liittymis- ja vuosimaksujen suuruudet samoina, liittymismaksu 10 € ja vuosimaksu 30 € kuten 2023.

14. Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta kerhoon.

Päätimme että kunniajäseniä ei kutsuta.

15. Hallitus tiedottaa liitolle tekemänsä ajaja- ja ansiomerkki sekä ansiolevy ehdotukset.

Hallitus ei ole tehnyt ehdotuksia liitolle.

16. Muut asiat

-Kuuluttajaksi classic cup kisoihin on lupautunut Jorma Pulkkinen. Jormalla toiveena, että kilpailijat tekisivät itsestään, pyörästään sekä historiastaan lyhyen esittelylapun, jota hän voi käyttää kuulutuksissa apuna.

- ensimmäisestä Classic Motocross kisasta tulee 25 v. ¨Vauhdin maailma¨ tulisi tekemään lajista juttua. Jouni Pesonen hoitaa asiaa.
- Kilpailuissa aletaan katsastamaan enemmän pyöriä, se on tärkeää classic kilpailuissa. Katsastuksessa pystytään tarkastamaan, että pyörä noudattaa lajin sääntöjä.
-Säännöissä epäselvyyttä. Yhdet säännöt on julkaistu moottoriliiton sivuilla 2.1.2023 ja yhdet Jouni Pesosen jakamana CMF foorumilla. Odotetaan päätöstä millä säännöillä ajetaan kausi 2023. Syksyllä 2023 sääntömuutosehdotukset laadittaisiin uudelleen kaudelle 2024. Nämä käytäisiin läpi vuoden 2023 syyskokouksessa, jonka jälkeen hallitus kävisi ne läpi ja laittaisi eteenpäin classic motocross lajipäällikölle.

17. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:01

Läsnä olijat: 

IMG-20230320-WA0013