Ajankohtaista

29.11.2023

CMF ry hallituksen tiedonanto

Classic Motocross Finland ry hallituksen tiedonanto yhdistyksen tilanteesta.

Yhdistyksen hallituksesta eronneiden jäsenten vuoksi CMF ry hallitus 2023 jatkaa vajaalla kokoonpanolla
vuosikokoukseen 2024 asti.  Tuolloin yhdistyksen jäsenillä on toimivalta valita yhdistyssääntöjemme
määräämä uusi riittävä hallitus kokoonpano.

Tämän kauden ikävistäkin asioista huolimatta Classic Motocross Finland ry sydän sykkii classic motocrossin
puolesta kohti uutta nousua rakentamaan parempaa toimintakenttää harrastuksellemme.
Toivomme ymmärrystä yhdistyksen jäsenistöltä ja ottakaamme opiksi tekemistämme virheistä etteivät ne toistu.

Classic Motocross Finland ry hallituksen puolesta Heikki Tukia
Vantaalla 29.11.2023

(nykyinen hallitus kokoonpano löytyy yhteystiedot sivulta)

__________________________________________________________________________________________  

23.11.2023 klo 22.15

                                 KOKOUSKUTSU

Classic Motocross Finland ry:n ylimääräinen vuosikokous 09.12.2023.

Aika: Lauantai 09.12.2023 klo 11.00 -13.00.

Paikka: JUUSTOPORTTI MÄNTSÄLÄ.
Osoite: Pohjoinen Pikatie 8 04600 Mäntsälä.

1. Kokouksen avaus. Hallitus 2022 pj Taisto Mäenpää avaa kokouksen.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle toimintavuodelta 2022.
6. Kokouksen päättäminen.